People

CURRENT PRESIDENT
Xiaogang Wu (Hong Kong University of Science and Technology, HKSAR)

NEWSLETTER EDITOR
Qiang Fu (University of British Columbia, CANADA)

TREASURER
Lijun Song (Vanderbilt University, USA)

CURRENT BOARD MEMBERS

Tianji Cai (U of Macau, MACAU, 2019-2020)
Yunsong Chen (Nanjing U, MAINLAND CHINA, 2019-2020)
Qiang Fu (U of British Columbia, CANADA, 2018-19)
Anning Hu (Fudan U, MAINLAND CHINA, 2018-19)
Li-Chung Hu (Chengchi U, TAIWAN, 2018-19)
Yingchun Ji  (Shanghai U, MAINLAND CHINA, 2018-19)
Thung-hong Lin (Academia Sinica, TAIWAN, 2019-2020)
Lijun Song (Vanderbilt U, USA, 2017-19)
Xi Song (U of Chicago, USA, 2019-2020)
Yuying Tong (Chinese U of HK, 2019-2020)
Amy Tsang (Harvard U, USA, Student representative)

REGIONAL COORDINATORS

TBA soon ……

PAST PRESIDENTS

Nan Lin (Duke) 1981-90
Yung-Mei Tsai (Texas Tech) 1990-92
Elena Yu (San Diego State) 1992-94
Dudley Poston (Texas A&M) 1995-96
Alvin Y. So (HKUST) 1997-98
Xiangming Chen (U of Illinois Chicago) 1998-99
Che-Fu Lee (Catholic U of America) 2000-01
Yanjie Bian (HKUST) 2002-03
Min Zhou (UCLA) 2004-05
Dingxin Zhao (University of Chicago) 2006-07
Eric Fong (University of Toronto) 2008-09
Heying Zhan (Georgia State University) 2010-11
Lingxin Hao (Johns Hopkins University) 2013-14
Emily Hannum (University of Pennsylvania) 2014-15
Xiaoling Shu (UC, Davis) 2016-17

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s